Giới thiệu Python & Hướng dẫn Cài đặt

1- Python là gì?

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng bậc cao được tạo ra vào cuối những năm 80 theo tên nhóm kich MontyPython, sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: từ lập trình game với thư viện PyGame, lập trình trên phần cứng vi mạch như Raspberry Pi, xây dựng các tác vụ trên hệ thống, network, đến các ứng dụng desktop hay các ứng dụng web dùng framework django, flask, frappe...
Python cũng rất đơn giản cho người mới bắt đầu:
 - cú pháp đơn giản dễ đọc dễ hiểu, python cung cấp 1 một tập hợp các quy tắc, được gọi là PEP 8 giúp dễ dàng định dạng code.
 - Không có bước biên dịch, quá trình sửa lỗi debug nhanh chóng, dễ dàng. Tham khảo: https://www.python.org/doc/essays/blurb/.
 - thư viện phong phú https://pypi.python.org.
 - cộng đồng rộng lớn.
Nói chung với python bạn có thể làm bất cứ gì bạn thích và tất cả thư viện đều là open source.

2- Cài đặt Python

Trước tiên tôi xin hướng dẫn cách cài đặt python trên window, các bài tới tôi sẽ hướng dẫn cài đặt trên Ubuntu, Linux. Việc cài đặt python trên window khá đơn giản:
B1: Vào link sau https://www.python.org/downloads/ , có rất nhiều phiên bản để bạn chọn, thông thường cộng đồng sử dụng python 2.7 & 3.4.
B2: Ta sẽ chọn phiên bản mới nhất python 3.5.1:  https://www.python.org/downloads/release/python-351/, down phiên bản 64bit:  https://www.python.org/ftp/python/3.5.1/python-3.5.1-amd64.exe
B3: Double click file vừa down về, chọn Add Python 3.5 to PATH

Tôi chọn Customize installation, thay đổi đường dẫn sang: C:\python3.5

B4: Sau khi cài đặt python bạn tiếp tục cài đặt các thư viên tương ứng với phiên bản python vừa cài
Sử dụng lệnh pip để setup các pkg, pip sẽ tự chọn phiên bản pkg mới nhất sao cho tương thích với phiên bản python nếu ta không chọn phiên bản, ví dụ để cài đặt các pkg ta dùng lệnh sau:
  - pkg web framework django: pip install Django==1.8.4,
  - pip install pytz,
  - pkg hỗ trợ kết nối database postgres: pip install psycopg2
  - pkg hỗ trợ build tài liệu html: pip install sphinx sphinx-autobuild
Cú pháp chung: pip install tenpkg==version, pip uninstall tenpkg
B5: Đến đây ta đã cài đặt xong python và các thư viên mong muốn tương ứng với phiên bản python ta đang sử dụng.
Vậy vấn đề đặt ra là ta có nhiều dự án khác nhau được lập trình trên các phiên bản python khác nhau thì ta phải làm sao?
Giải pháp đưa ra là: cài đặt thêm nhiều server hoặc server ảo cho mỗi phiên bản python tương ứng? Đây không phải là cách, nó sẽ gây mất thời gian và công sức cho các developer. Vì vậy Python hỗ trợ cho phép tạo nhiều môi trường lập trình ảo khác nhau dùng virtualenv

3- Cài đặt VirtualEnv

Hướng dẫn cài đặt VirtualEnv:
B1: Giả sử ta đã thực hiện bước install ban đầu và trên máy ta có 3 phiên bản C:\python2.7, C:\python3.4, C:\python3.5
B2: gõ lệnh sau để cài đặt VirtualEnv: pip install virtualenv
B3: Tạo env & chỉ định env đó theo đường dẫn thư viện tương ứng:
Với mỗi phiên bản python ta sẽ tạo các môi trường env khác nhau, ví dụ: env2.7, env3.4, env3.5
Cú pháp: virtualenv --python=duongdan_path/python.exe ten_env
a/ ví dụ tạo env2.7, chi dinh duong dan c:\python27
D:\apps\projects\django\python2.7>virtualenv --python=C:\Python27\python.exe env2.7
Running virtualenv with interpreter C:\Python27\python.exe
New python executable in D:\apps\projects\django\python2.7\env2.7\Scripts\python.exe
Installing setuptools, pip, wheel...done.

b/ tao env3.4 với duong dẫn c:\python34, nếu python3.4 là phiên bản mặc định thì ta không cần khai báo đường dẫn path (vào My Computer -> Property -> Advance System -> Environment Variable để kiểm tra xem PATH đang lưu đường dẫn python nào).
D:\apps\projects\django\python3.4>virtualenv env3.4
Using base prefix 'c:\\python34'
New python executable in D:\apps\projects\django\python3.4\env3.4\Scripts\python.exe
Installing setuptools, pip, wheel...done.
 
c/ ví dụ tạo env3.5, chi dinh duong dan c:\python35
D:\apps\projects\django\python3.5>virtualenv --python=C:\Python35\python.exe env3.5
Running virtualenv with interpreter C:\Python35\python.exe
New python executable in D:\apps\projects\django\python3.5\env3.5\Scripts\python.exe
Installing setuptools, pip, wheel...done.

B4: Sau khi có env của từng version python thì ta vào từng môi trường python để install các pkg, dùng lệnh active và deactive để vào và thoát virtualenv, ví dụ:
        D:\apps\projects\django\python2.7>env2.7\Scripts\activate
        (env2.7) D:\apps\projects\django\python2.7>deactivate

        D:\apps\projects\django\python2.7>cd ..\python3.4\
        D:\apps\projects\django\python3.4>env3.4\Scripts\activate
        (env3.4) D:\apps\projects\django\python3.4>deactivate
        D:\apps\projects\django\python3.4>